Často kladené otázky

Táto sekcia sa bude priebežne dopĺňať podľa často kladených otázok.

Čo je to nočný režim?
Medzi polnocou (00:00) a šiestou hodinou ráno (06:00) prebieha nočný režim. V tomto čase nie je možné vraždiť ani byť zavraždený. Zároveň nefunguje ochrana mafiou, čo znamená že sa neodčítavajú zakúpené hodiny a ani nie je možné byť imúnny voči útokom. Počas nočného režimu hráč regeneruje a energia sa mu dobíja oveľa rýchlejšie (10% za hodinu, 12% pre VIP hráčov).
Ako funguje energia?
Energia sa každú hodinu dobíja o 3% (alebo 4% v prípade VIP hráčov). V nočnom režime pribúda rýchlejšie, 10% za hodinu respektíve 12% ak si VIP. Okrem toho ju je možné vyhrať aj v kolese šťastia. Iným spôsobom sa dobiť nedá. Energia neovplyvňuje žiadne úkony v hre okrem pridávania ranku a pomáhania z väzenia. Je regulátorom rýchlosti postupu v ranku medzi hráčmi - od výšky energie závisí výška percentuálneho postupu v ranku. Energia sa odčíta pri každom pridanom ranku, teda po úspešne vykonanej činnosti v kriminalite a po pokusoch o vyslobodenie hráča z väzenia. Po vyčerpaní energie sa nič nedeje okrem toho, že nie je možné pomáhať hráčom z väzenia.
Prečo sa výklady, zbrane a iné nedajú predať?
Hra funguje na systéme vrážd a útokov, kedy môže získať hráč peniaze iného hráča. Ak by sa dali predávať výklady alebo zbrane, teda veci, ktoré nie sú zhora obmedzené (na rozdiel od nehnuteľností alebo alkoholu kde je vždy daný maximálny počet fliaš alebo domov), mohol by si tam hráč "odkladať" peniaze a tým by sa vyhol riziku, že príde o peniaze pri vražde resp. útoku. Rovnako by stratili zmysel lacnejšie zbrane, pretože hráč by si vždy nakúpil lacné zbrane a postupne ich vymenil za drahšie ich predajom. Účel obmedzenej banky by bol rovnako zbytočný.
Prečo sa nedajú posielať peniaze alebo zlaté tehličky iným hráčom?
Najhlavnejším dôvodom je to, že štruktúra hry je prispôsobená na šetrenie a samostatnosť vo financiách. Pri misiách je potrebné sa postupne vyvíjať a zbierať peniaze na ich postupné plnenie. Ak by sa dali posielať a teda aj požičiavať, plnenie misií by bolo možné aj bez šetrenia, čo by narušilo celý priebeh. Druhým dôvodom je odkladanie peňazí medzi hráčmi a tým znemožnenie a znefunkčnenie vrážd a útokov. Tým aj zbytočnosť obmedzení v banke atď. Tretím dôvodom je fakt, že peniaze alebo zlaté tehličky by sa akumulovali z viacerých účtov na jeden. Takýto hráč by mal neporovnateľnú výhodu oproti hráčom, ktorí hrajú sami.
Čo je to krytie a ako ho zrušiť/získať?
Krytie je nový atribút od druhého kola v hre, ktorý nahrádza predtým používanú imunitu po vražde. Tento atribút sa aktivuje v prípade, ak pomer vrážd a smrtí klesne pod 1.0 teda ak je hráč častejšie zavraždený ako on niekoho zavraždí. Atribút ovplyvňuje percentuálnu úspešnosť hráčov, ktorí ho chcú vypátrať. Úspešnosť na vypátranie hráča, ktorý má aktivované krytie je znížená o počet percent, ktoré sú dané týmto atribútom. V prípade krytia nad 100% je hráč nevypátrateľný a teda ho nie je možné ani zavraždiť.

S aktiváciou krytia sa však aktivujú aj obmedzenia. Hráč s vražedným pomerom pod 1.0 nie je oprávnený pomáhať pri pátraní iným hráčom. Okrem toho sa mu obmedzuje možnosť použitia banky. Limit banky klesne na 10 miliónov € a z neho bude odčítaný opäť počet percent na ktoré je aktivovaný atribút krytie. Ak je teda na 40% tak je banka obmedzená na 6 miliónov. V prípade krytia nad 100% je banka nedostupná. Ceny zbraní pre hráčov s aktivovaným krytím sú zvýšené práve o počet percent krytia. Napríklad hráč so 40% krytím zaplatí za každú zbraň o 40% viac.

Vražedný pomer je možné si vylepšiť (a tým pádom znížiť krytie a obmedzenia) zavraždením iného hráča alebo utajením vraždy v sekcii Použiť tehličky.